Koučing

Koučing je odborný spôsob vedenia rozhovoru podľa medzinárodných štandardov ICF. Je vhodný pre jednotlivcov, ktorí sa cítia zacyklení a potrebujú získať novú perspektívu, aby dokázali nájsť riešenie svojej situácie. Ešte pred hľadaním odpovede na otázku „Ako to mám vyriešiť?“, je dôležité porozumieť dôvodom svojho konania a nájsť tú správnu motiváciu, vďaka ktorej sa prípadnú zmenu podarí uskutočniť.

Osobnostná diagnostika

Osobnostná diagnostika je výborným nástrojom porozumenia svojmu správaniu, ktoré sa v kontexte rôznych situácií môže na jednej strane javiť ako žiaduce, ale na druhej môže byť zdrojom zbytočným konfliktov a nedorozumenia. Vedieť o svojich osobnostných predpokladoch a o tom, ako ich využívať vo svoj prospech je užitočnou pomôckou pre nastavenie dobrého fungovania vo vzťahoch aj v práci.

Kariérne poradenstvo

V práci trávime veľkú časť nášho života a pracovná oblasť je jedným z najdôležitejších piliérov našej vnútornej aj vonkajšej stability. Robiť prácu, ktorá je prirodzená pre konkrétnu osobnosť človeka, kde môže naplno využívať svoje talenty a osobnostné predpoklady, je základom pre udržanie dlhobej spokojnosti v živote. Dôležitým krokom k takému stavu je preto sebapoznanie.

Vzdelávanie

Interaktívne workshopy, cieľom ktorých nie je naučiť účastníkov metódy ani nástroje, vďaka ktorým dosiahnú, čo chcú, ale to, aby pochopili, čo skutočne potrebujú riešiť. Až potom sa pre nich všetky metódy a nástroje, ktoré existujú, stanú skutočne efektívnymi pomocníkmi k dosahovaniu ich cieľov. Aby sme vedeli uskutočniť zmenu, musíme najprv poznať na čom je potrebné pracovať.