odraz rastliny v zrkadle
Zdroj: Unsplash.com

Zrkadielko, zrkadielko, povedz že mi…

Individuálny koučing je rozhovor medzi dvoma osobami, koučom a koučovaným, na konkrétnu tému podľa výberu koučovaného. Jeho cieľom je dopracovať sa v tejto téme k dôležitému uvedomeniu, ktoré povedie k efektívnej zmene situácie koučovaného, prípadne k jeho uisteniu, že všetko je dobré, tak ako je. 

Časté témy individuálneho koučingu sú:

– neviem, čo chcem, mám pocit, že plytvám svojim životom
– viem, čo chcem, ale som unavený, nemám vôbec energiu na zmenu 
– chcem ovládnuť svoj hnev
– chcem prestať nadávať
– chcem prestať prokrastinovať
– chcem prestať fajčiť
– chcem schudnúť
– chcem cvičiť
– chcem zdravo jesť
– chcem šoférovať 
– chcem sa naučiť cudzí jazyk
– chcem zmeniť prácu, ale neviem, čo iné by som mohol robiť 
– chcem nejaký koníček, ale neviem, čo ma baví 
– šéf/partner/deti mi nerozumejú, neviem sa s nimi dohodnúť, iritujú ma 

Keď sa zdá, že všetci sú blázni, len ja som lietadlo.

Keď človek nevie, prečo sa mu nedarí, ale chce to zmeniť, začne sa vzdelávať v témach o osobnostnom rozvoji a ideálne aj navštevovať psychológa, terapeuta či kouča, aby tak rozlúskol príčinu svojho trápenia resp. zacyklenia. Prvá veľká skúška, ktorou si bude musieť prejsť, keď sa bude chcieť vymotať zo svojho bludného kruhu, je to, či skutočne prijme a stotožní sa s mnohokrát omieľaným avšak hlboko pravdivým výrokom, že každý je si nakoniec iba sám strojcom svojho šťastia. Aj nešťastia.* Toto veľmi silné uvedomenie, môže viesť k rozpadu doterajších vzorcov správania a naštartovaniu procesu zmeny, alebo k absolútnemu odmietnutiu, čo si zväčša odnesie druhá strana, ako tá, ktorá mu vôbec nerozumie.

*platí pri predpoklade, že sa jedná o psychicky zdravého človeka, ktorý je schopný prevziať zodpovednosť za dôsledky svojho konania

Keď sa človeku darí, je to vďaka nemu samému, ale keď sa mu nedarí, zásadne za to môžu tí druhí. 

Popretie vlastného pochybenia je prirodzené. Presvedčenie o vlastnej neomylnosti, či už v oblasti osobnej, vzťahovej alebo pracovnej, sa týka občas každého človeka, a stáva sa zdrojom nereálnych očakávaní a presvedčení. Bez bolestného prijatia, že by sa veci mohli mať aj inak ako sa zdajú, a že mám na tom svoj podiel, na ktorom musím začať pracovať, však pokrok nie je možný. V tomto kľúčovom momente je úlohou kouča, vytvoriť takú dôvernú a podpornú atmosféru, vďaka ktorej koučovaný prijme, že bez práce na sebe nemôže dôjsť k zmene, a pomôže mu v prípade potreby s naplánovaním prvých krokov, aby k zmene skutočne došlo.

Možno máte práve teraz zmiešané pocity, ale predtým, než koučing zavrhnete, skúste si položiť nasledujúcu otázku: Do čoho investujem svoje peniaze a čas, keď platím koučovi? Do toho, aby mi ako zrkadlo ukázal to, čo už viem alebo do toho, aby som si všimol to, čo som prehliadal, a aj keď je to nepríjemné, pomohol mi to zmeniť?

„Zamysli sa nad tým, aké ťažké je zmeniť sám seba a pochopíš, akú máš mizivú šancu, keď sa snažíš zmeniť niekoho iného.“ Jacob Braude

Okrem prijatia zodpovednosti za svoj život je tiež dôležité, aby si koučovaný najneskôr v priebehu sedenia uvedomil, že človek nemôže zmeniť svoju situáciu zmenou druhého človeka. Môže zmeniť len sám seba, svoj pohľad na svet a iných ľudí, a stať sa voči sebe aj nim chápavejším a citlivejším. Aby to však dokázal, musí najprv porozumieť sebe samému. Kto pozná seba a uvedomuje si svoje reakcie a emócie, môže s nimi pracovať. To mu pomôže dosahovať svoje vlastné ciele aj zlepšovať komunikáciu s druhými, bez toho, aby sa oni zmenili. 

„Keď budeš robiť to, čo si vždy robil, dostaneš to, čo si vždy dostal.“ Jack Canfield

Práca na sebe samom je celoživotná záležitosť. Od rodičov, ktorí vám nerozumejú, lebo sú starší, cez partnera, priateľov či kolegov, ktorí vám nerozumejú, lebo sú iní, cez deti, ktoré vám nerozumejú, lebo sú mladšie, až po samého seba, lebo sami neviete, kto vôbec ste, sa môžete celý život cítiť nepochopený, alebo sa naučíte efektívne zlepšovať svoje komunikačné a iné zručnosti, teda pracovať na sebe, aby ste vy dokázali porozumieť svetu, a aby sa stal pre vás prinajmenšom znesiteľným a prinajlepšom radostným miestom pre život.

Ak si nie ste istý, či je téma, ktorú by ste chceli riešiť vhodná na koučovacie stretnutie, napíšte mi prostredníctvom formulára tu.