Zdroj: Unsplash.com

Od sebauvedomenia k sebavedomiu

„Je rozdiel medzi propagovaním seba a propagovaním svojej práce. Propagovanie seba je oháňanie sa tým, čo si dosiahol v snahe získať pozornosť. – Pozrite sa, som úžasný. Propagovanie svojej práce je zdieľanie toho, čo si vytvoril s cieľom prispieť iným. – Dúfam, že to bude mať hodnotu.“ Adam Grant

Na tomto svete existuje niekto, kto nedostane pomoc, pretože sa bojíš ponúknuť svetu svoje dary. Pretože sa bojíš postaviť do svojej sily a ukázať to, čo vieš. Pretože ťa naučili, že treba byť skromný, že dobré sa chváli samo, že samochvála smrdí. Pretože v tvojom vnútri znie hlas, ktorý ti vraví, že tvoj príbeh a tvoja skúsenosť nikoho nezaujíma. Pochváliť sa tým, čo si dosiahol a zdieľať s inými to, čo si sa naučil, aby na svojej ceste možno nemuseli opakovať tú istú chybu nie je samochvála. Je to inšpirácia pre iných, aby sa napriek všetkému za čo sa hanbia a čoho sa boja, tiež vydali na tú svoju cestu prezentácie.

Keď chýba sebavedomie

Byť sebavedomý znamená byť si vedomý svojich zdrojov aj svojich nedokonalostí a vedieť obe tieto svoje stránky využívať vo svoj prospech. Byť autentický vo svojom prežívaní, bez pocitu viny a hanby, byť otvorený experimentovať, prijímať životné výzvy aj sa vedieť vyrovnávať so zlyhaniami, aby sa nemuseli opakovať.

Moja cesta bola plná chýb. Musela som sa pasovať s limitujúcimi presvedčeniami o sebe, s domnienkami, predsudkami a „dobrými radami do života“, ktoré som prijala za svoje a ovplyvnili moje životné smerovanie. Skúsenosť, ktorá ma však zmenila najviac bolo stretnutie s manipuláciou. Manipuláciou, pod vplyvom ktorej som si myslela, že som niekto iný. Prišla som takmer o všetko. Prišla som takmer o seba. No vďaka tejto skúsenosti som konečne našla svoju stratenú sebahodnotu a mojim životným poslaním sa preto stalo pomáhať ostatným nájsť tú svoju. Aby sa prestali skrývať a dokázali tomuto svetu ponúknuť svoje výnimočné schopnosti, zručnosti a vlastnosti. Aby ponúkli svetu to, čo v sebe majú a neuspokojili sa s málom, len preto, že si neveria. Pretože im niečo alebo niekto vzal sebavedomie.

Neštudujeme, čo by nás zaujímalo, lebo sa tým vraj nebudeme vedieť uživiť. Nerobíme prácu, ktorú by sme chceli, lebo v porovnaní s inými neveríme, že sme hodní takú pozíciu zastávať. Nepodnikáme, lebo konkurencia je príliš veľká a my nevieme ako sa predať na základe známych odporúčaní. Zostávame sami, pretože si nás nik nevšíma, nieto ešte muž alebo žena našich snov, lebo veď čo zaujímavé by sme im už my vedeli ponúknuť. Zostávame neviditeľní.

Byť viditeľným ale neznamená byť hviezdou televíznej obrazovky, ale žiariť svojou vlastnou hviezdou, na tej časti oblohy, kde naše svetlo vynikne najviac.

Ak máš sen, že svojim kúskom prispeješ k zmene tohto sveta, ale nevieš čím začať, skús to so sebapoznaním. Sebapoznanie vedie k sebauvedomeniu, pomenovaniu svojich vnútorných „superhrdinov“ a svojich vnútorných „zloduchov“. Obe strany sú tvojimi spojencami. Keď sa naučíte spolupracovať, potom už budeš vedieť, čo robiť a v tej pravej chvíli sa chopíš tej pravej príležitosti. Nenecháš sa zastaviť vnútornými ani vonkajšími nepriateľmi resp. prekážkami. Si pripravený vyrásť do svojho potenciálu a začať vo svojom živote žiariť svetlom, ktoré v sebe nosíš?

Keď chýbajú prostriedky

Ak ti bránia peniaze, čas, alebo iné prekážky, hľadaj cestu ako ich obísť. Už v tomto prvom kroku buď kreatívnym a iniciatívnym. Buď aktívnym. Nečakaj na ideálnu hviezdnu konšteláciu. Pravý čas nenastane nikdy. Pravý čas je vtedy, keď sa rozhodneš. Ponúkni to, čo vieš a možno nájdeš cestu spolupráce a pomôžeš si s niekým navzájom. Rukavica je hodená. Zodvihneš ju?

Ak si stále neveríš a uvažuješ o tom, že ty vlastne netúžiš byť sebavedomý, pretože nechceš, aby si o tebe začalo okolie myslieť, že si namyslený, pouvažuj ešte nad záverečným citátom o sebavedomí. Nenechaj sa pomýliť výčitkami svedomia, ani strachom zo zlyhania. Uvedom si, že aj ty si pre tento svet dôležitou súčiastkou. Ale aby tento svet vďaka tebe mohol fungovať lepšie, musíš najprv ty uveriť, že za to stojíš a nájsť vnútornú spokojnosť so sebou, aj napriek svojej nedokonalosti. Dovoľ si byť pravdivým.

„Skutočné sebavedomie nerobí človeka uvážlivým. Naopak, pôsobí na to, že sa človek stáva vnímavým, dobrosrdečným a prostým. Nepotrebuje pretvárku. Je spokojný so svojou pravou povahou. A jeho pýcha korení príliš hlboko, než aby sa prejavila aj navonok. Nedbajúc na chválu či hanu, môže si dopriať byť pravdivým.“ Jerome Klapka Jerome