jediný kvet na zelenej lúke
Zdroj: Unsplash.com

Chceš radu? Nie, vďaka, radšej knihu. Alebo kouča.

Jedným z dôležitých momentov, ku ktorým dochádza v priebehu koučovania je uvedomenie, čo je skutočne vaše vlastné presvedčenie, s ktorým sa vnútorne stotožňujete, a čo ste prijali za svoje bez rozmyslu na základe vplyvu iných, napr. rodičov, ľudí, ktorými sa najčastejšie obklopujete, a ktorých priemerom ste sa stali a pod. Práve niektoré naučené resp. prebraté vzorce správania môžu byť príčinou toho, prečo vo vašom živote opakovane dochádza k nejakým situáciám, avšak bez ich konečného riešenia, teda k tzv. zacykleniu.

Názory a rady iných ľudí ako dospieť k riešeniu situácie môžu byť pre vás inšpiráciou, napriek tomu, každý človek je jedinečný a jedinečná je aj cesta k riešeniu jeho konkrétnej situácie, takže nasledovať príklad druhého človeka sa vo vašom prípade vôbec nemusí ukázať ako efektívne.

Aby ste dosiahli, čo potrebujete, je potrebné sa vydať takou cestou, ktorá rešpektuje vašu osobnosť, vaše hodnoty a presvedčenia, vaše fyzické predpoklady, atď. To všetko sú atribúty, ktoré majú význam pre stanovenie vašej špecifickej vnútornej motivácie. Motivácia je ten dôvod, pre ktorý budete v sebe nachádzať silu ku každodennému výkonu, a ktorý vás dovedie až k cieľu. Správna a dostatočne silná motivácia je taká, ktorá zohľadňuje vašu jedinečnosť.

Aj keď sa osudy resp. problémy dvoch ľudí, môžu zdať identické, o ich osobnostiach to rozhodne neplatí. Špecifickosť každého človeka je výsledkom kombinácie mnohých faktorov. Aj súrodenci, ktorí boli rovnako vychovávaní svojimi rodičmi sa v dospelosti môžu od seba úplne líšiť. Každého zo súrodencov okrem rodičov totiž ovplyvňoval aj iný kolektív ľudí – priatelia, spolužiaci, či kolegovia z práce, v dôsledku čoho sa každý súrodenec stal absolútne jedinečnou osobnosťou s vlastným súborom hodnôt aj spôsobom uvažovania. Preto ak niekto tvrdí, že vás dobre, lepšie povedané, dostatočne dlho pozná, na to, aby vám poradil, pouvažujte. Naozaj? Už ste počuli výrok, že cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami? Rozumej dobre mienenými radami. Niekoho iného, zväčša blízkeho. Ktoré poskytuje, samozrejme, z lásky.

V čom spočíva najväčšie nebezpečenstvo poradenstva na základe životných skúsenosti niekoho iného?

Keď si vezmete k srdcu radu blízkeho človeka, aj keď s ňou nie ste stotožnený, pozitívny výsledok sa môže, ale nemusí dostaviť. Ak sa dostaví, vyhrali ste, ale ak sa nedostaví, ba naopak, veci sa ešte zhoršia alebo skomplikujú, nevezmete si z toho nič, ani len ponaučenie. Prečo? Pretože zaručená rada nevyšla z vašej hlavy. Nie ste teda zodpovedný za výsledok situácie. A tak dookola opakujete to isté, čo vás naučili a čo vám poradili, a s každým ďalším neúspechom sa cyklíte a obviňujete svet, ktorý vám nerozumie. Ako by mohol, keď nerozumiete vy sami sebe. Ako vám môže dať svet to, po čom vy túžite, keď o to žiadate tak, ako vám to poradil niekto iný?

Kouč nemusí poznať vašu minulosť, aby si vytvoril obraz o vašej situácii. On to nepotrebuje. Pracuje inak. Vy máte informácie a ste odborník na svoj život, on iba manažuje proces koučovania. Jeho nevedomosť je užitočná práve preto, aby sám neskĺzol do roviny poradenstva. Počas koučingu vediete niečo ako vnútorný dialóg. Nahlas. Kouč sa stáva vaším stelesneným druhým ja. Kladie vám otázky, ktoré by ste si sami nepoložili, a keď na ne zodpoviete, odzrkadlí vaše odpovede, aby si bol istý či vám, no hlavne či vy sami sebe rozumiete. Žiadne nezávislé rady teda neočakávajte.

Úlohou kouča je vytvoriť vám takú atmosféru, v ktorej nadobudnete sebavedomie vo vašu vlastnú schopnosť poradiť si.

Čo je teda to, čo chcete vy? Kedy a ako to chcete dosiahnuť?

Článok je názorovou úvahou jeho autorky. Je založený na jej osobných skúsenostiach v súkromnom a pracovnom živote a odráža jej vnútorné hodnoty. Nesnaží sa o generalizovanie pravdy. Jeho cieľom je podnietiť myslenie čitateľa k hľadaniu jeho vlastnej pravdy a zmyslu vlastného fungovania. Ak sa tak stalo, potom splnil svoj účel.