Cieľom osobnostnej diagnostiky nie je zaškatuľkovať človeka v nejakom type osobnosti. Nie je ním ani definovanie nemenných silných a slabých stránok osobnosti.

Každá osobnosť má čiastočne geneticky vrodené a čiastočne výchovou získané predpoklady, ktoré definujú jej potenciál. To, či sa v živote naplno prejaví však závisí od toho, v akom situačnom kontexte a medziľudskej interakcii sa človek nachádza.

Možno poznáte príbehy typu „do istého momentu v živote som si myslel, že som niekto úplne iný“. Osobnosť človeka sa stabilizuje približne okolo 25-30 roku života. Tá sa potom už menení. Čo sa ale meniť môže je správanie človeka, na základe jeho uvedomelých rozhodnutí.

Človek nemusí meniť správanie, aby vyhovel požiadavkám svojho okolia, ale poznanie vlastných prejavov správania môže výrazne zlepšiť komunikáciu s inými ľuďmi. Poznanie svojich osobnostných predpokladov je tiež užitočné pri výbere pracovného zaradenia a plnení úloh. Človek na správnom mieste pracuje oveľa efektívnejšie, lepšie si organizuje čas aj priority, čím predchádza vyhoreniu alebo prokrastinácii.

Diagnostický nástroj pre určovanie potenciálu osobnosti Facet5 vychádza z psychologickej teórie „veľkej päťky“ (Big 5) a sprostredkúva portrét individuálnych čŕt osobnosti, jej odlišnosť v správaní, motivácii, postojoch a ukazuje zmeny, ktoré môžu byť dosiahnuté zmenou zabehnutých modelov správania.

Osobnostná diagnostika podľa nástroja Facet5 najlepšie funguje v kontexte poznania konkrétnej výzvy, ktorej v živote čelíme, či už je to v oblasti vzťahov alebo práce. Preto je dôležité si najprv zadefinovať to, čo presne chceme v oblasti, ktorú riešime dosiahnuť.

Rezervujte si termín odbornej konzultácie, na základe ktorej vám bude vypracovaný diagnostický profil s odporúčaniami pre dosiahnutie zmien, po ktorých túžite.

Služba zahŕňa:

  • analýza životnej situácie
  • definovanie požadovaného stavu
  • identifikácia kľúčovej oblasti pre zmenu
  • návrh stratégie pre dosiahnutie zmeny
  • Trvanie: 90 min
  • Miesto: Koceľova 17, Bratislava (možnosť dohodnúť si termín aj online)
  • bezplatné parkovanie v okolí do 14:00 hod, 10 min pešo OC Central
  • k dispozícii káva, čaj, občerstvenie
  • Cena: 120 EUR

medzera

Máte otázku? Potrebujete sa uistiť pred tým, než spravíte záväznú objednávku? Napíšte mi cez Kontaktný formulár a ozvem sa vám.