Individuálne stretnutie
60 €
1x60 min
Koučing
Kariérne poradenstvo
Zľava: nie
Balík služieb 1.
165 €
3x60 min
Koučing
Kariérne poradenstvo
Zľava: 15 €
Balík služieb 2.
300 €
6x60 min
Koučing
Kariérne poradenstvo
Zľava: 60 €
Balík služieb 3.
540 €
12x60 min
Koučing
Kariérne poradenstvo
Zľava: 180 €